Nagrody i wyróżnienia w konkursach szkolnych

Dzieci z przedszkola oraz rodzice czynnie włączają się w organizowanych przez szkołę konkursach.Kasia Gawron brała udział w dwóch konkursach organizowanych przez p. I. Moszyńską i zajęła w obydwu II miejsce: „Piosenka Świąteczna” oraz „Najpiękniejsze polskie kolędy”. Natomiast Marita Poszytek i Wiktoria Bartkowiak otrzymały wyróżnienia :”Najpiękniejsze polskie kolędy”.

Rodzice również z przedszkola zaangażowali się w organizowanej przez bibliotekę szkolną akcji „W poszukiwaniu białego kruka”. Rodzina państwa Leśniewskich i Bartkowiaków otrzymały dyplomy za zaangażowanie i udostępnienie książek z rodzinnej biblioteczki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.